مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه سهند
مرور بر اساس :

عنوان
1     A.c. conduction in amorphous chalcogenide and pnictide semicond   
2     A. G. Crocker , P. E. J. Flewitt and G. E. Smith   
3     A 1.5 Ms/s 8-Bit Pipelined RSD A/D Converter   
4     A 10-b 20-Msample / s Analog-to-Digital Converter   
5     A 12-bit, 30-MS/s, 2.95-mW Pipelined ADC Using Single-Stage Class-AB A   
6     A 14-b 100-MS/s Pipelined ADC With a Merged SHA and First MDAC   
7     A 2.5D finite/infinite element approach for modelling visco-elastic bo   
8     A 2.5D $nite in$nite element approach for modelling visco-elastic bodi   
9     A 25-Year perspective on logic programming : achievements of the Itali   
10     A 2-D RANDOM WAVE TRANSFORMATION MODEL WITH GRADATIONAL BREAKER INDEX   
11     A390/A290 Guide to Digital Photography-David Busch's Sony Alpha DSLR   
12     A 3D boundary element optimization approach based on genetic algorithm   
13     A 3-D FINITE ELEMENT MODEL OF FLOW IN FRACTURED RESERVOIRS   
14     A3-Type Star Polymers via Click Chemistry   
15     A3-Type Star Polymers via Click Chemistry   
16     AAA and network security for mobile acces : radius, diameter, EAP, PKI   
17     AAA and network security for mobile access : radius, diameter, EAP, PK   
18     AAA Identity Management Security   
19     Aachen 2014-Proceedings of the 12th International Symposium Continuous   
20     AALIANCE Ambient Assisted Living Roadmap