اخبار اخبار

«بازگشت

اعلام تعطیلی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعان محترم دانشگاه می رساند کلیه فعالیت های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ز تاریخ 1400/05/23 لغایت 1400/06/03 تعطیل می باشد لذا خواهشمند است پیگیری انجام امورات مربوطه بعد از بازه زمانی فوق الذکر صورت پذیرد.

نظر
لینک مطلب :