اخبار اخبار

«بازگشت

سامانه تامین مدارک علمی دانشگاهی

در آستانه سال تحصیلی جدید به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که علاوه بردسترسی آنلاین دانشگاه به پایگاههای اطلاعاتی ذیل

 Science direct, Springer, Wiley, Scopus, MathSciNet

http://www.sut.elmjo.ir
سامانه دسترسی تامین مقالات از  360 پایگاه اطلاعاتی ازطریق اینک ذیل مهیا شده است خواهشمند است مقالات مورد نیاز خود را  از لینک مربوطه درخواست نمایید لازم به ذکر است که در فرم خواست باید ایمیل دانشگاه درج شود پایگاههای مثل
AIP,Proquet, ACS, Jstor, APS. Nature, Iop, Cambridge, ACM, Oxford, ASME, ..
لینک دسترسی به 360 پایگاه ایجاد گردید

http://paperexplorer.ir/index.php?option=com_rsform&formId=68

 

نظر
لینک مطلب :