اخبار اخبار

«بازگشت

نام نویسی در طرح غدیر: عضویت فراگیرکتابخانه ها

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند برای امکان بخشیدن به دسترسی مستقیم دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منابع کتابخانه های دانشگاهی زیرنظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، شرایط عضویت در طرح غدیر را فراهم کرده است.‏ از داتشجویان تحصیلات تکمیلی عضو کتابخانه  که نیاز به استفاده از منابع سایر کتابخانه های دانشگاهی را دارند، می توانند برای نام نویسی در طرح غدیر در ساعات اداری به بخش مرجع  کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند.‏ بعد از انجام مراحل ابتدایی و تکمیلی نام نویسی در سایت طرح غدیر ‏، یک کارت عضویت و سه کارت امانت دریافت می کنند و به عضویت طرح درخواهند آمد. اعضاء  طرح موظف هستند در هنگام تسویه حساب از کتابخانه، کارت

های دریافت شده را به واحد تسویه حساب تحویل دهند

وب سایت طرح غدیر 

http://saham.irandoc.ac.ir

نظر
لینک مطلب :