وظایف و خدمات وظایف و خدمات

 

بخش های کتابخانه

اين بخش وظيفه فهرست نويسي و آمادهسازي مجموعه كتابهاي فارسي، عربي، انگليسي و ساير زبانها را برعهده دارد.برگه آرايي و سازماندهي برگه دان هاي عمومي در بخش گردش و امانت و رف برگه دان ها نيز در اين بخش انجام مي شود. فهرست نويسي کتابها بر اساس قواعد فهرست نويسي انگلو-امريکن و بر اساس نظام رده بندي کتابخانه کنگره آمريکا و با استفاده از گسترش هاي رده بندي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. سه نفر كتابدار در اين بخش فعاليت مي كنند و اطلاعات كليه كتابها و منابع با استفاده از منابع و همچنين اينترنت و كتابخانه تخصصي و نرم افزار كتابخانه مي گيرد.
مسئول بخش: حسين عاطفي ملكي
سوابق تحصيلي: ليسانس علوم كتابداري و فوق ليسانس مديريت دولتي
تلفن:04133459191
پست الكترونيكي:atefi@sut.ac.ir


اين بخش وظيفه فهرست نويسي و آماده‌سازي مجموعه كتابهاي فارسي، عربي، انگليسي و ساير زبانها را برعهده دارد.برگه آرايي و سازماندهي برگه دان هاي عمومي در بخش گردش و امانت و رف برگه دان ها نيز در اين بخش انجام مي شود. فهرست نويسي کتابها بر اساس قواعد فهرست نويسي انگلو-امريکن و بر اساس نظام رده بندي کتابخانه کنگره آمريکا و با استفاده از گسترش هاي رده بندي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. سه نفر كتابدار در اين بخش فعاليت مي كنند و اطلاعات كليه كتابها و منابع با استفاده از منابع و همچنين اينترنت و كتابخانه تخصصي و نرم افزار كتابخانه مي گيرد.
كارشناسان اين بخش: جلال پورشيخ : ليسانس علوم كتابداري از دانشگاه تبريز
مسئول بخش: جلال پورشيخ : ليسانس علوم كتابداري از دانشگاه تبريز
كارشناسان اين بخش:خانم زلیخا مسن هرزندی :كارشناس فهرست نويسي كتب لاتين- ليسانس علوم كتابداري از دانشگاه تبريز

تلفن:۸۳-0413345918۰


اين بخش وظيفه شناسايي، نمايه سازي و آماده سازي مجموعه نشريات کتابخانه را بر عهده دارد. فهرست نويسي نشريات مطابق قواعد فهرست نويسي انگلو امريکن و بر اساس نظام رده بندي کتابخانه کنگره آمريکا و گسترش هاي رده بندي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام مي گيرد.
سوابق تحصيلي: ليسانس علوم كتابداري از دانشگاه تبريز

مسئول بخش: يعقوب چاپاري خسروشاهي
تلفن:04133459186


اين بخش کار پذيرش عضو، گردش و امانت کتاب را برعهده دارد.جستجوي کتاب در اين بخش از طريق رايانه و برگه دان هاي کتاب انجام مي شود.به منظور راهنمايي کاربران، تابلوي راهنماي جستجوي منابع تهيه و محل جستجوي رايانه ها نصب گرديده است. اين بخش براي دانشجويان كارشناسي به صورت قفسه باز و بسته و براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي به صورت قفسه باز اداره مي شود.
مسئول بخش: ناهيده الماسي و خانم رفیعی 


تلفن:04133459182


اين بخش وظيفه شناسايي ، ارزيابي، نگهداري و فراهم آوري منابع الكترونيكي و نرم افزارهاي خدمات كتابخانه را بر عهده دارد. اين بخش با ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي درون سازماني امكان دستيابي سريع كاربران كتابخانه را فراهم مي آورد . در اين بخش شاخه اطلاع رساني كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي شيراز مستقر شده كه اطلاعات منابع آن را به صورت offline و همچنين online در اختيار مراجعه كننده گان قرار مي گيرد. اين بخش همچنين وظيفه نگهداري فيلمهاي علمي و آموزشي را نيز بر عهده دارد و به مراجعه كنندگان سرويس مي دهد.
سوابق تحصيلي:فوق ليسانس علوم كتابداري از دانشگاه تهران

مسئول بخش : آقای قاسم مختارزاده  
تلفن: 2085-04123443800

منابع اين بخش شامل كتابهاي مرجع ، عمومي و تخصصي از قبيل دايره المعارفها ، كتابشناسيها، چكيده نامه ها در موضوعات مختلف نگهداري مي شود و به صورت باز اداره مي شود . وظيفه راهنمايي دانشجويان در دسترسي به منابع اطلاعاتي را بر عهده دارد و همچنين يك نسخه از پاياننامه هاي تحصيلات تكميلي در اين بخش نگهداري مي شود.
سوابق تحصيلي: ليسانس علوم كتابداري و فوق ليسانس مديريت دولتي

مسئول بخش: حسين عاطفي ملكي
تلفن:04133459191
atefi@sut.ac.ir:پست الكترونيكي


اين بخش به منظور فراهم كردن امكان دسترسي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و پژوهشگران به اطلاعات علمي و فني سازمان يافته ايجاد گرديده است واز جمله دلايل ايجاد اين بخش رشد روز افزون دانش بشري و محدوديت منابع مالي كتابخانه، در تامين همه منابع منتشر ميباشد و هدف اصلي اين بخش اشتراك گذاري منابع ، تأمين و منابع موردنياز مراجعه كنندگان از كليه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي داخل و خارج از كشور مي باشد كه از طريق طرحهاي ذيل اجرا مي گردد.
1- طرح امين
2- طرح غدير
3- طرح تأمين مدرك از دانشگاهها و مراكز پژوهشي
4- تأمين مدرك از BL
مسئول بخش : حسين عاطفي ملكي